HOME 100% DATE FIX ANKFREE FORUM
CLICK HERE
» Forum Posting Rules +++++++
Get Fix JODI AND PANNA
In Kalyan and Main Mumbai
With Master Mind SURYA BHAI
Call :- 07709718594


You are not logged in, Login First..


KING SIR
16 Apr 07:32:14 pm

Member [Online]
MILAN NIGHT

333333333333
333333333333

888888888888
888888888888

333333333333
333333333333

888888888888
888888888888

34 39 84 89

GOOD LUCK
Share On Whatsapp


FX MASTER
16 Apr 07:28:27 pm

Member [Online]
( MAIN MUMBAI )
( LIVE SHOW )
( T20 )

(3)-(8)

(38)-(30)-(39)
&
(85)-(83)-(84)

( 134-288-378-189 )
&
( 148-238-337-139 )

( G.L )
Share On Whatsapp


KUMAR
16 Apr 07:25:17 pm

Member [Online]
RAJDHANI NIGHT


SET-1

++++++++++++
========48==
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
======98====

SET-2

++++++++++++
++++++++95++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++95++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++49++

SET-3

++++++++++++
++++++++92++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++97++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++

9999999__444444442------47

97------94


Good luck
Share On Whatsapp


KUMAR
16 Apr 07:25:09 pm

Member [Online]
RAJDHANI NIGHT


SET-1

++++++++++++
========48==
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
============
======98====

SET-2

++++++++++++
++++++++95++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++95++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++49++

SET-3

++++++++++++
++++++++92++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++97++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++

9999999__444444442------47

97------94


Good luck
Share On Whatsapp


DEV KUMAR
16 Apr 07:03:41 pm

Member [Online]
MILAN NIGHT
=====×=====

JODI DHAMAKA

*---82-87---*
888888
8888
8888
8888
8888
8888
8888
8888
3333
3333
3333
3333
3333
3333
3333
333333
*---32-37---*

MILAN KA MILAN HOGA AAJ

GOOD LUCK
Share On Whatsapp


SUNIL SIR
16 Apr 06:28:30 pm

Admin [Online]
Originally Posted By SUNIL SIR :
SUBBU# :
KALYAN

50--------55
94--------99
00--------44

SUBBU#
Congratulations bhai


Congratulations bhai jodi pass
Share On Whatsapp


SUNIL SIR
16 Apr 06:23:23 pm

Admin [Online]
!※! LIVE RESULTS !※!


✺ ✧ KALYAN ✧ ✺


─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
357-50-389
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

◉ !❈!✶! !✶!❈! ◉
Share On Whatsapp


PRAVIN BHAI
16 Apr 06:06:32 pm

Top Guesser [Online]
*______= KALYAN =______*CLOSE


ⓟⓐⓝⓐ

*__=122=____=690=____=249=__*


*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*Support Close*

*=445=490*

*33333333333333333333**•GOOD LUCK•*
Share On Whatsapp


SUNIL SIR
16 Apr 05:47:03 pm

Admin [Online]
Originally Posted By SUBBU# :
KALYAN

50--------55
94--------99
00--------44

SUBBU#


Congratulations bhai
Share On Whatsapp


SUNIL SIR
16 Apr 05:46:19 pm

Admin [Online]
Originally Posted By JAY~SIR :
KISHOR~SIR :
KISHOR~SIR :
KALYAN

16//4//2018

PANA____
266___
122___
Help Sangam

5×670

Strong jodi

________ { 53 }________


555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555

444444444444444444
444444444444444444

SUPPORT FAMILY
58__45__40__08__04•••••GOOD LUCK••••

FIX___5 PASSSSSS


Big congratulations bhai


Congratulations bhai
Share On Whatsapp


JAY~SIR
16 Apr 05:29:23 pm

Top Guesser [Online]
Originally Posted By KISHOR~SIR :
KISHOR~SIR :
KALYAN

16//4//2018

PANA____
266___
122___
Help Sangam

5×670

Strong jodi

________ { 53 }________


555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555

444444444444444444
444444444444444444

SUPPORT FAMILY
58__45__40__08__04•••••GOOD LUCK••••

FIX___5 PASSSSSSBig congratulations bhai
Share On Whatsapp


JAY~SIR
16 Apr 05:28:55 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN

Fix close

100_560_344=1

223_700_340=7

170_134_567=8
Share On Whatsapp


khan786
16 Apr 05:07:52 pm

Datefix Manager [Online]
KALYAN
CLOSE
FIX

33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333
33333333333333

SUP_8~1~6

170=670=146=169
260=120=380=169

Good******luck
Share On Whatsapp


KISHOR~SIR
16 Apr 05:03:38 pm

Member [Online]
Originally Posted By KISHOR~SIR :
KALYAN

16//4//2018

PANA____
266___
122___
Help Sangam

5×670

Strong jodi

________ { 53 }________


555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555

444444444444444444
444444444444444444

SUPPORT FAMILY
58__45__40__08__04•••••GOOD LUCK••••


FIX___5 PASSSSSS
Share On Whatsapp


khan786
16 Apr 04:14:57 pm

Datefix Manager [Online]
KALYAN
OPEN
FIX

333333333
333333333
333333333
333333333
333333333
333333333
333333333
333333333
333333333
333333333

SUP_8~1~6

170=670=146=169
260=120=380=169

81=31=13=63
86=36=18=68

Good******luck
Share On Whatsapp


KISHOR~SIR
16 Apr 04:03:23 pm

Member [Online]
KALYAN

16//4//2018

PANA____
266___
122___
Help Sangam

5×670

Strong jodi

________ { 53 }________


555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555
555555555555555555

444444444444444444
444444444444444444

SUPPORT FAMILY
58__45__40__08__04•••••GOOD LUCK••••
Share On Whatsapp


KISHOR~SIR
16 Apr 04:03:14 pm

Member [Online]
Originally Posted By PRAVIN BHAI :
*________= MILAN DAY =_______**STRONG Single OPEN*


*__=390=__=688=__=110=__*


*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*


*____=2? =______=2? =______*


*normally Support*

*770*


*444444444444444444444*


*_____=4? =_______=4? =___*


*GOOD LUCK*


big Congress Milan King
Share On Whatsapp


PRAVIN BHAI
16 Apr 02:55:48 pm

Top Guesser [Online]
*________= MILAN DAY =_______**STRONG Single OPEN*


*__=390=__=688=__=110=__*


*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*
*2222222222222222222222*


*____=2? =______=2? =______*


*normally Support*

*770*


*444444444444444444444*


*_____=4? =_______=4? =___*


*GOOD LUCK*
Share On Whatsapp


[ Page 14 of 72   ]  [ First ]   [ Back ]   12    13    14    15    16    [ Next ]   [ Last ]
Total Comments: 1292
KALYAN DATE FIX GAME
आज का गेम 100% फिक्स ओर फायदेमंद हे
सिर्फ़ एक गेम बदलेगा आपकी जिंदगी
जो आज तक हमसे जुडा है वो सिर्फ़ एक बार में मालामाल हुआ है
आज कल्याण बाजार में सिंगल जोडी 2 पत्ती
सीधा मटका आफ़िस के मेनेजर से लीक [101% अचूक]
क्या आप भी सिर्फ़ एक दिन में अचूक जोडी खेलकर पूरा लोस कवर करके लखपती बनना चाहोगे
तो अभी एडवांस चार्ज देकर गेम लेकर माला माल हो जाओ
एडवांस चार्ज मात्र
3500/- (1 Days)
5100 / - (Weekly)

एडवांस बुकिंग के बाद ही आपको रिजल्ट के 2 घंटे पहले कल्याण बाजार मे सिंगल जोडी 2 पत्ती आपके मोबाइल पर् SMS से देंगे
24 घन्टे मोबाईल चालू 
Call 
☞ मटका ऑफीस मुम्बई ☜ 
02233492050
02233492050
Kalyan Matka
Search Engine Optimization
Back Home
About Us Contact Us Blog