Kalyan Matka Games Record - Kalyan Penal Chart 1996-1997 - Kalyan Matka Tips
KALYAN PENAL CHART 1996-1997

1/01/1996
 

 

**

 

3
5
9

73

1
4
8

1
2
2

51

2
2
7

5
7
8

09

4
5
0

6
8
8

26

4
6
6

 

**

 

8/01/1996
 

2
2
9

31

3
8
0

7
8
0

55

2
6
7

2
3
6

15

2
3
0

1
1
7

99

3
6
0

4
8
9

17

2
7
8

2
5
7

46

4
6
6

15/01/1996
 

 

**

 

8
0
0

81

4
7
0

6
6
7

98

2
6
0

6
7
0

31

5
7
9

4
4
0

83

6
7
0

4
5
7

68

3
7
8

22/01/1996
 

1
8
9

81

3
9
9

2
2
6

05

2
3
0

1
2
7

03

3
5
5

6
7
8

11

4
8
9

 

**

 

 

**

 

29/01/1996
 

5
6
6

79

2
8
9

2
7
0

92

5
7
0

3
4
9

66

4
5
7

2
6
9

77

4
5
8

1
8
8

73

5
8
0

5
8
0

39

5
7
7

5/02/1996
 

5
7
0

22

6
6
0

1
5
0

67

4
4
9

5
8
9

26

2
7
7

1
6
0

73

6
7
0

2
8
0

05

4
4
7

4
7
8

98

1
3
4

12/02/1996
 

1
4
0

57

4
6
7

3
4
6

38

2
2
4

1
6
0

74

2
5
7

5
6
8

96

7
9
0

1
4
5

06

3
6
7

 

**

 

19/02/1996
 

2
9
9

06

2
6
8

3
6
6

52

2
4
6

 

**

 

5
8
0

39

1
2
6

4
5
5

42

3
9
0

3
7
0

05

3
5
7

26/02/1996
 

1
7
0

83

6
8
9

2
5
6

35

3
4
8

1
2
0

39

1
1
7

6
9
0

53

3
5
5

7
0
0

72

1
4
7

3
7
7

75

8
8
9

4/03/1996
 

 

**

 

 

**

 

6
8
9

34

3
5
6

3
4
8

51

1
4
6

2
9
9

01

1
4
6

4
6
7

76

2
5
9

11/03/1996
 

2
8
0

09

1
2
6

2
6
7

52

2
5
5

1
5
6

29

1
2
6

3
5
0

87

4
4
9

7
7
8

27

8
9
0

6
9
0

51

2
4
5

18/03/1996
 

4
9
9

26

8
8
0

 

**

 

 

**

 

5
7
9

16

2
6
8

2
4
6

29

1
4
4

3
4
7

43

6
8
9

25/03/1996
 

5
6
7

80

3
8
9

5
8
9

21

6
6
9

1
6
0

71

1
3
7

2
5
9

64

1
4
9

4
9
0

37

1
3
3

1
8
0

97

1
2
4

1/04/1996
 

 

**

 

1
1
6

87

4
6
7

2
2
6

09

3
7
9

1
4
6

16

5
5
6

7
8
0

54

1
4
9

1
2
8

13

2
4
7

8/04/1996
 

5
8
8

16

1
1
4

1
7
8

65

7
8
0

5
7
9

12

2
5
5

6
8
9

37

8
9
0

7
7
8

26

4
5
7

4
9
0

37

1
1
5

15/04/1996
 

2
3
5

03

2
2
9

1
7
7

51

5
7
9

9
9
9

75

2
6
7

5
7
9

12

2
3
7

 

**

 

 

**

 

22/04/1996
 

 

**

 

5
6
9

01

1
4
6

2
3
5

02

5
8
9

2
3
4

95

3
5
7

3
7
0

01

3
3
5

4
5
9

81

1
2
8

29/04/1996
 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

6/05/1996
 

3
7
9

97

8
9
0

 

**

 

3
4
7

42

2
0
0

1
3
6

02

3
9
0

4
9
9

22

5
8
9

1
4
5

09

1
3
5

13/05/1996
 

1
8
0

94

1
6
7

7
7
7

11

6
6
9

1
5
6

28

1
8
9

3
8
0

14

4
4
6

6
8
8

27

1
8
8

6
7
0

35

5
0
0

20/05/1996
 

1
7
8

64

1
4
9

3
4
6

33

7
8
8

1
3
9

36

1
6
9

3
5
6

47

1
7
9

6
7
0

36

3
4
9

3
3
0

64

2
6
6

27/05/1996
 

4
5
5

46

3
6
7

5
7
0

26

4
5
7

 

**

 

3
5
0

87

1
8
8

4
0
0

41

4
7
0

4
7
9

08

4
6
8

3/06/1996
 

4
8
0

22

6
6
0

5
5
7

78

3
7
8

1
1
7

91

5
8
8

5
8
9

22

5
7
0

4
5
8

76

1
5
0

1
7
9

70

5
6
9

10/06/1996
 

3
5
6

49

2
8
9

1
4
0

53

4
9
0

7
9
9

59

4
7
8

3
5
9

78

2
3
3

2
4
0

62

3
9
0

1
2
4

74

6
8
0

17/06/1996
 

6
6
8

08

5
5
8

2
6
8

60

2
3
5

4
4
7

50

6
6
8

1
7
8

65

1
4
0

3
7
0

08

2
3
3

1
3
4

89

1
3
5

24/06/1996
 

3
4
7

44

2
3
9

2
6
0

84

3
5
6

1
2
8

13

3
4
6

2
3
0

53

1
5
7

3
4
8

56

3
5
8

1
2
2

51

3
8
0

1/07/1996
 

2
6
6

40

5
6
9

1
4
6

11

1
3
7

2
4
0

69

5
5
9

1
6
6

38

3
5
0

5
6
9

05

3
6
6

9
9
0

89

3
7
9

8/07/1996
 

1
4
5

05

2
4
9

1
3
0

42

2
3
7

6
8
0

44

3
5
6

6
6
9

15

7
9
9

2
8
9

99

6
6
7

4
5
9

83

3
4
6

15/07/1996
 

1
1
4

66

2
5
9

1
4
5

03

7
7
9

 

**

 

2
3
6

19

5
6
8

2
5
7

44

6
8
0

2
7
7

63

4
4
5

22/07/1996
 

5
6
8

90

2
3
5

4
0
0

43

1
5
7

4
8
0

22

2
2
8

4
6
9

90

0

0

3
6
9

81

1
3
7

1
8
0

97

1
3
3

29/07/1996
 

 

**

 

7
8
0

56

4
5
7

4
8
0

20

1
2
7

2
9
9

06

4
6
6

1
3
6

04

6
8
0

3
3
6

29

2
7
0

5/08/1996
 

1
2
3

68

1
3
4

4
8
0

20

1
3
6

3
5
5

37

1
7
9

5
8
8

13

1
5
7

5
6
9

02

1
4
7

1
4
7

25

8
8
9

12/08/1996
 

4
5
0

90

4
7
9

2
6
8

64

5
9
0

3
4
5

22

1
5
6

 

**

 

1
4
8

33

1
3
9

7
9
9

56

8
9
9

19/08/1996
 

2
3
7

28

3
6
9

1
5
6

20

2
9
9

3
7
8

89

1
4
4

4
5
7

67

3
5
9

1
5
8

49

2
7
0

3
3
4

00

1
3
6

26/08/1996
 

1
3
8

28

1
7
0

6
7
9

25

1
5
9

 

**

 

3
9
0

28

1
3
4

4
7
7

85

6
9
0

3
7
8

80

3
8
9

2/09/1996
 

7
7
0

48

3
5
0

1
6
0

71

1
4
6

1
9
0

01

2
3
6

 

**

 

4
5
7

69

2
3
4

1
5
9

53

4
9
0

9/09/1996
 

1
4
8

38

4
7
7

1
6
8

52

4
4
4

2
3
9

49

1
2
6

1
6
7

49

3
7
9

1
6
9

68

5
6
7

3
5
8

64

1
5
8

16/09/1996
 

 

**

 

 

**

 

8
0
0

81

2
3
6

4
6
9

95

5
0
0

5
7
0

23

5
8
0

1
2
6

98

3
6
9

23/09/1996
 

8
0
0

87

1
1
5

2
4
8

48

2
3
3

5
7
7

93

4
9
0

 

**

 

1
1
7

96

1
1
4

6
7
0

37

4
4
9

30/09/1996
 

5
6
9

01

5
7
9

3
4
9

65

2
4
9

3
5
7

51

4
7
0

6
9
9

44

3
3
8

2
3
0

53

2
4
7

3
3
8

45

7
8
0

7/10/1996
 

4
7
8

99

2
7
0

5
5
7

75

1
1
3

4
6
7

73

5
8
0

4
5
8

73

2
3
8

2
2
4

80

1
4
5

3
4
0

73

4
4
5

14/10/1996
 

6
7
0

38

1
8
9

2
2
6

01

4
8
9

1
1
7

95

4
4
7

3
4
9

67

3
6
8

1
4
9

41

1
5
5

6
7
9

27

7
0
0

21/10/1996
 

 

**

 

7
8
8

30

3
3
4

1
4
8

34

1
6
7

2
8
9

93

2
5
6

2
5
8

56

1
2
3

1
2
7

04

1
3
0

28/10/1996
 

2
8
9

94

1
5
8

2
7
0

95

6
9
0

6
9
9

44

6
8
0

7
0
0

71

4
8
9

1
4
9

42

1
5
6

4
8
8

05

1
5
9

4/11/1996
 

1
6
7

49

5
6
8

7
7
8

21

5
6
0

2
8
8

81

3
8
0

2
8
9

93

5
8
0

 

**

 

 

**

 

11/11/1996
 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

1
5
9

58

3
7
8

1
6
8

52

3
4
5

18/11/1996
 

2
3
4

91

5
7
9

5
8
0

37

1
8
8

3
4
5

22

5
7
0

4
7
8

97

2
7
8

7
7
0

48

1
1
6

4
6
9

96

7
9
0

25/11/1996
 

 

**

 

1
3
8

22

3
4
5

1
4
5

00

5
7
8

5
5
7

72

6
8
8

1
2
3

67

1
8
8

3
6
8

77

1
2
4

2/12/1996
 

1
3
4

83

6
7
0

6
6
8

09

1
9
9

1
2
6

97

1
6
0

1
5
8

41

6
6
9

2
3
5

02

1
2
9

3
7
8

81

6
6
9

9/12/1996
 

3
5
9

77

1
6
0

5
5
8

87

9
9
9

1
2
7

00

3
7
0

1
2
7

06

1
2
3

7
8
9

41

2
9
0

1
7
0

87

2
5
0

16/12/1996
 

4
6
8

80

1
2
7

5
6
0

15

3
4
8

1
4
0

52

1
3
8

1
6
9

66

3
5
8

1
6
9

64

1
3
0

6
8
0

40

2
3
5

23/12/1996
 

1
2
4

76

1
6
9

3
5
7

54

4
4
6

6
9
9

41

5
6
0

3
4
9

66

2
5
9

5
8
9

29

5
7
7

1
9
0

03

1
5
7

30/12/1996
 

4
6
6

64

4
5
5

2
6
0

89

1
3
5

 

**

 

1
4
7

29

1
8
0

1
4
8

30

1
2
7

5
6
7

87

2
6
9

6/01/1997
 

2
5
7

44

1
6
7

5
8
9

22

6
8
8

3
4
9

68

4
5
9

5
5
6

65

1
7
7

2
5
9

65

3
5
7

2
5
5

26

3
5
8

13/01/1997
 

3
7
7

75

3
3
9

 

**

 

4
8
8

09

1
8
0

2
5
8

59

1
3
5

6
7
0

36

4
6
6

3
6
8

73

3
0
0

20/01/1997
 

4
7
0

15

4
5
6

1
5
7

36

2
7
7

4
9
0

32

3
9
0

 

**

 

3
3
5

17

7
0
0

2
4
4

00

1
4
5

27/01/1997
 

5
8
9

29

2
7
0

1
3
9

35

8
8
9

2
3
8

36

1
7
8

2
5
7

40

6
7
7

1
2
0

34

2
4
8

4
6
7

77

8
9
0

3/02/1997
 

4
5
0

95

1
5
9

5
6
0

13

1
5
7

1
2
8

15

7
8
0

5
7
0

25

4
5
6

2
6
8

64

1
6
7

1
2
8

16

4
5
7

10/02/1997
 

 

**

 

2
5
9

61

2
2
7

2
8
0

04

6
8
0

1
1
0

21

2
9
0

4
4
4

23

1
6
6

3
5
9

70

1
1
8

17/02/1997
 

1
2
8

15

2
3
0

1
3
6

03

3
4
6

6
7
0

39

4
5
0

1
8
9

84

6
9
9

2
4
7

39

1
1
7

1
6
9

63

4
9
0

24/02/1997
 

5
8
9

20

1
1
8

5
6
7

82

5
8
9

4
8
8

01

1
4
6

5
6
0

17

8
9
0

2
4
9

52

1
2
9

5
8
9

26

1
6
9

3/03/1997
 

1
5
6

26

4
4
8

5
6
8

92

2
5
5

6
8
8

29

1
2
6

7
8
0

54

3
3
8

 

**

 

 

**

 

10/03/1997
 

1
2
0

33

2
4
7

1
5
7

33

7
8
8

1
4
7

22

1
5
6

1
2
4

70

4
7
9

1
3
8

26

4
6
6

2
7
8

76

8
9
9

17/03/1997
 

4
8
8

07

4
6
7

7
7
9

35

1
4
0

4
7
0

17

7
0
0

2
7
9

81

5
7
9

3
5
8

68

1
8
9

2
2
9

39

4
7
8

24/03/1997
 

 

**

 

7
8
0

55

1
5
9

1
9
9

94

7
7
0

1
2
9

22

2
3
7

5
6
8

91

4
7
0

3
4
7

48

2
6
0

31/03/1997
 

3
8
9

05

7
9
9

2
8
0

02

1
3
8

4
9
0

30

3
8
9

1
6
0

79

4
7
8

3
4
5

27

3
5
9

1
5
6

20

1
4
5

7/04/1997
 

 

**

 

 

**

 

4
4
5

30

1
3
6

1
5
7

30

3
7
0

1
3
6

01

5
8
8

3
4
6

38

1
7
0

14/04/1997
 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

21/04/1997
 

1
8
8

70

5
6
9

3
6
9

84

1
1
2

1
6
0

79

1
8
0

3
7
0

09

4
6
9

1
2
5

88

3
6
9

5
5
9

91

3
9
9

28/04/1997
 

7
9
9

54

2
4
8

4
6
9

92

7
7
8

2
8
9

95

1
6
8

 

**

 

3
5
8

67

4
4
9

6
7
0

35

3
6
6

5/05/1997
 

1
7
9

78

2
6
0

3
9
0

27

3
4
0

1
8
0

94

1
4
9

 

**

 

 

**

 

7
8
0

54

5
9
0

12/05/1997
 

5
7
7

91

5
6
0

3
3
5

19

1
2
6

4
5
0

91

1
4
6

3
4
6

31

3
4
4

6
9
0

56

4
5
7

3
3
7

35

6
9
0

19/05/1997
 

5
8
0

36

3
4
9

1
7
8

66

3
6
7

3
7
0

09

2
7
0

8
9
0

76

4
4
8

5
5
6

63

7
8
8

3
7
9

93

2
2
9

26/05/1997
 

1
2
7

00

3
3
4

7
7
9

35

2
3
0

1
1
7

95

3
6
6

2
6
6

41

2
4
5

5
8
0

35

1
6
8

5
7
9

11

2
4
5

2/06/1997
 

1
7
0

87

2
7
8

1
2
6

95

4
5
6

6
6
0

21

5
6
0

4
5
5

46

3
4
9

3
3
4

02

5
7
0

 

**

 

9/06/1997
 

2
7
0

94

1
5
8

1
3
7

18

1
2
5

3
4
7

40

6
7
7

5
7
8

04

3
5
6

1
2
5

85

2
6
7

1
1
9

16

4
5
7

16/06/1997
 

1
4
4

94

1
3
0

2
7
0

92

6
7
9

6
8
8

27

1
6
0

4
5
7

62

6
7
9

7
7
8

24

2
6
6

4
8
8

02

6
8
8

23/06/1997
 

6
8
0

42

2
4
6

5
6
0

15

2
6
7

3
3
6

20

2
9
9

5
6
7

88

1
3
4

6
7
0

37

3
6
8

4
6
7

75

1
4
0

30/06/1997
 

6
8
0

48

1
7
0

1
4
8

33

2
5
6

3
8
8

97

1
1
5

1
4
6

16

3
6
7

1
4
7

20

1
2
7

4
5
7

62

3
9
0

7/07/1997
 

1
8
9

88

4
5
9

4
6
6

68

9
9
0

1
5
0

68

2
7
9

2
7
9

81

6
6
9

2
4
8

44

2
3
9

 

**

 

14/07/1997
 

2
6
7

58

1
2
5

4
6
0

01

1
5
5

3
6
9

87

2
5
0

5
7
9

16

4
4
8

 

**

 

 

**

 

21/07/1997
 

3
6
0

96

3
6
7

1
8
8

74

1
4
9

2
8
0

05

3
4
8

5
8
8

15

6
9
0

1
3
4

89

1
8
0

2
3
5

05

1
6
8

28/07/1997
 

4
8
0

27

5
5
7

8
9
0

75

3
4
8

6
9
9

42

2
4
6

3
4
9

65

1
1
3

3
7
8

80

4
8
8

6
6
0

21

3
4
4

4/08/1997
 

2
6
7

51

2
4
5

4
7
7

85

1
6
8

2
6
7

57

1
2
4

1
6
0

78

4
6
8

1
3
7

11

2
3
6

1
2
4

71

5
7
9

11/08/1997
 

5
5
8

84

2
6
6

1
4
5

09

3
8
8

1
4
9

42

1
5
6

1
3
0

43

6
7
0

 

**

 

 

**

 

18/08/1997
 

 

**

 

1
3
5

97

4
4
9

1
2
4

74

1
3
0

1
5
6

20

5
7
8

6
9
0

55

2
6
7

6
7
0

34

5
9
0

25/08/1997
 

 

**

 

3
4
9

66

1
5
0

2
3
8

34

4
4
6

3
9
9

14

2
5
7

 

**

 

 

**

 

1/09/1997
 

1
2
3

64

6
9
9

1
2
4

72

6
8
8

2
9
0

11

1
2
8

6
9
0

52

3
9
0

4
7
0

17

3
4
0

 

**

 

8/09/1997
 

1
5
9

56

7
9
0

2
3
0

53

2
5
6

3
4
6

31

2
9
0

4
9
0

34

2
3
9

1
5
5

17

7
0
0

5
6
6

71

1
2
8

15/09/1997
 

2
4
8

47

4
6
7

2
4
9

50

3
8
9

5
6
8

94

2
3
9

3
4
7

45

7
9
9

4
0
0

48

3
7
8

2
6
6

46

3
4
9

22/09/1997
 

2
3
6

12

7
7
8

2
5
9

66

2
6
8

2
3
3

89

3
6
0

7
7
9

30

5
7
8

1
6
8

55

3
3
9

4
8
0

22

2
3
7

29/09/1997
 

5
6
8

91

1
5
5

1
5
8

40

5
6
9

6
7
0

38

3
7
8

5
8
9

24

2
5
7

4
6
8

83

1
4
8

4
9
9

23

4
4
5

6/10/1997
 

6
8
9

38

1
7
0

1
4
8

38

4
7
7

7
9
9

58

1
3
4

5
6
8

92

1
4
7

5
7
8

04

3
4
7

 

**

 

13/10/1997
 

4
6
9

97

1
7
9

1
3
6

02

7
7
8

7
0
0

72

2
3
7

3
7
8

89

4
6
9

5
9
0

49

3
6
0

2
4
8

40

5
6
9

20/10/1997
 

1
3
4

82

2
3
7

6
8
0

48

4
5
9

1
7
0

87

1
7
9

3
5
0

84

2
3
9

4
5
7

61

4
8
9

1
7
8

60

3
8
9

27/10/1997
 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

3/11/1997
 

 

**

 

 

**

 

7
8
8

36

1
1
4

1
4
5

00

1
3
6

1
4
8

39

2
2
5

4
6
0

04

3
5
6

10/11/1997
 

2
3
0

56

3
5
8

2
5
9

66

3
5
8

4
5
9

88

2
7
9

1
4
7

27

3
4
0

6
9
9

43

7
7
9

2
4
5

13

1
2
0

17/11/1997
 

8
9
0

79

2
8
9

3
6
8

76

1
6
9

4
6
0

09

2
7
0

1
7
8

69

2
7
0

4
5
7

69

3
8
8

3
4
0

75

1
4
0

24/11/1997
 

2
6
6

41

4
8
9

3
6
0

96

1
7
8

2
4
9

54

1
4
9

6
8
0

47

1
6
0

6
8
9

32

1
4
7

1
6
8

58

3
7
8

1/12/1997
 

3
6
0

98

4
6
8

4
8
9

15

1
6
8

1
2
8

15

1
6
8

1
4
9

41

1
3
7

4
8
0

27

4
6
7

1
4
5

00

4
7
9

8/12/1997
 

1
6
7

46

4
5
7

2
4
5

12

4
8
0

1
6
0

71

3
9
9

2
6
0

80

5
6
9

2
6
9

73

1
3
9

3
3
8

41

2
4
5

15/12/1997
 

1
5
7

31

3
8
0

1
4
0

51

4
8
9

5
6
8

90

3
3
4

1
7
0

87

3
6
8

1
5
8

43

1
3
9

1
7
0

82

2
4
6

22/12/1997
 

1
1
8

00

5
6
9

7
8
0

51

4
8
9

3
8
9

00

4
7
9

3
6
9

83

3
4
6

4
6
7

75

8
8
9

3
4
0

71

1
3
7

29/12/1997
 

5
6
9

06

2
7
7

3
5
9

72

2
5
5

3
5
0

82

2
4
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALYAN DATE FIX GAME
आज का गेम 100% फिक्स ओर फायदेमंद हे
सिर्फ़ एक गेम बदलेगा आपकी जिंदगी
जो आज तक हमसे जुडा है वो सिर्फ़ एक बार में मालामाल हुआ है
आज कल्याण बाजार में सिंगल जोडी 2 पत्ती
सीधा मटका आफ़िस के मेनेजर से लीक [101% अचूक]
क्या आप भी सिर्फ़ एक दिन में अचूक जोडी खेलकर पूरा लोस कवर करके लखपती बनना चाहोगे
तो अभी एडवांस चार्ज देकर गेम लेकर माला माल हो जाओ
एडवांस चार्ज मात्र
3500/- (1 Days)
5100 / - (Weekly)

एडवांस बुकिंग के बाद ही आपको रिजल्ट के 2 घंटे पहले कल्याण बाजार मे सिंगल जोडी 2 पत्ती आपके मोबाइल पर् SMS से देंगे
24 घन्टे मोबाईल चालू 
Call 
☞ मटका ऑफीस मुम्बई ☜ 
02233492050
02233492050
Back Home
About Us Contact Us Blog
FIX MATKA NUMBER FIX MATKA NUMBER FIX MATKA NUMBER 
© 2015 sattamatkatips.in hit counter script